Par “Audits Pluss”

Šobrīd sabiedrībai ir 3 struktūrvienības:

  • “Grāmatvedības birojs” Madonā
  • “Revidenta birojs” Jelgavā
  • „Revidenta birojs 2” Ozolniekos