Pakalpojumi

SIA “Audits Pluss” piedāvā šāda veida pakalpojumus:

1. Grāmatvedības pakalpojumi

Sakārtosim Jūsu grāmatvedību!

Mūsu principi – tie ir precīzi kritēriji, kuri palīdz mums pieņemt lēmumus kā ikdienā, tā arī veidot attīstības stratēģiju. Lūk, galvenie no tiem:

Profesionālisms. Jebkurš mūsu darbs jābūt izpildīts kvalitatīvi un laicīgi.

Atvērtība. Mums vienmēr ir laiks taktiskai un produktīvai sadarbībai ar Jums.

Konfidencialitāte. Mēs nodrošinām informācijas konfidencialitāti par klientu un viņa darbību.

Rezultatīvs darbs. Mēs ne tikai sniedzam grāmatvedības pakalpojumus, bet arī meklējam visefektīvākos Jūsu uzdevumu risinājumus.

Klientiem, ar kuriem tiek noslēgts līgums par grāmatvedības apkalpošanu:

BEZMAKSAS:

– SIA (tai skaitā ar samazināto kapitālu; mikronodokļa maksātāja) dibināšanas dokumentu sagatavošana UR un VID;

– Uzņēmuma grāmatvedības politikas (metodikas) un konta plāna izstrādāšana.

PAKALPOJUMI

– Pirmdokumentu pārbaude, apstrāde un reģistrācija;

– Pamatlīdzekļu uzskaite;

– Krājumu uzskaite;

– Inventarizācijas datu sagatavošana;

– Debitoru un kreditoru uzskaite, norēķinu salīdzināšana ar darījumu partneriem;

– Kases un bankas operāciju apstrāde;

– Avansa norēķinu, komandējuma atskaišu un ceļazīmju noformēšana;

– Rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klientiem;

– Rēķinu apmaksa un citu maksājumu veikšana klientu uzdevumā, izmantojot internetbanku;

– Algu, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķināšana;

– Nodokļu aprēķināšana un plānošana;

– Visu nepieciešamo atskaišu sagatavošana un to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā, LR Statistikas pārvaldē, Latvijas Bankai un citām iestādēm;

– Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) ieviešana;

– Gada pārskatu sastādīšana;

– Operatīvās bilances sastādīšana;

– Personāla un lietvedības dokumentācijas izstrāde;

– Jebkuru dokumentu (līgumu, rīkojumu, aktu, iesniegumu u.t.t), kuri nepieciešami uzņēmējdarbībai, izstrāde tieši mūsu klientu vajadzībām;

– Finanšu atskaišu sagatavošana, uzņēmuma finansiāla stāvokļa analīze, pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma;

– Konsultācijas grāmatvedības, nodokļu un uzņēmējdarbības jautājumos;

– Finanšu plānošana un optimizācija;

– Uzņēmuma grāmatvedības politikas un kontu plāna izstrāde;

– Iepriekšējo periodu grāmatvedības sakārtošana.

Pakalpojuma izmaksas

Pakalpojumu cena katrā atsevišķā gadījumā tiek noteikta individuāli. Tā ir atkarīga no uzņēmuma darbības veida, saņemamo un nosūtāmo dokumentu daudzuma, ilgtermiņa ieguldījumu daudzuma, darbinieku skaita u. tml.

Ja Jūs interesē, cik maksātu Jūsu uzņēmuma grāmatvedības vešana, sazinieties ar mums. Mēs pacentīsimies pēc iespējas ātrāk sniegt vislabāko piedāvājumu.

2. Revīzijas pakalpojumi

Sniegsim ziņojumu par Jūsu finanšu pārskatu!

Veicam finanšu pārskata revīzijas saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Revīzijas rezultātā sniedzam neatkarīgu revidenta atzinumu par to, vai sabiedrības finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, saskaņā ar “Gada pārskatu likumu”.

Novērtējam sabiedrības iekšējās kontroles procedūras un grāmatvedības uzskaites atbilstību LR normatīvajiem aktiem, norādām atklātās nepilnības, sniedzam ieteikumus un konsultācijas grāmatvedības uzskaitē un iekšējā kontrolē.

Īpaša mērķa revīzijas uzdevuma raksturs, laiks un apjoms ir atkarīgs no konkrētiem apstākļiem. Pirms uzsākt īpaša mērķa revīzijas uzdevumu, tiek panākta vienošanās ar klientu par precīzu uzdevuma būtību un par sagatavojamā ziņojuma formu un saturu.

3. Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

Novērtēsim Jūsu kapitalizējamo parādu vērtību!

4. Konsultēšana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos

Sniegsim atbildes uz Jūsu jautājumiem!